Spelar personligheten någon roll? : En studie om personlighetstesters betydelse och funktionen de fyller i en rekryteringsprocess

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning:

Det är idag väldigt vanligt att en rekryteringsprocess inkluderar ett personlighetstest som hjälpmedel för att hitta den rätta personen för jobbet. Av denna anledning är det intressant att studera vad för funktion personlighetstester har. Därför har denna studie genomförts i syfte att undersöka vilken betydelse personlighetstester har som verktyg i en rekryteringsprocess, och hur man kan bedöma yrkeskompetensen hos en person med hjälp av ett personlighetstest.

För att ta reda på detta har jag använt mig av en kvalitativ metod där sex personer har intervjuats. Samtliga jobbar på samma företag som rekryterare av något slag och använder personlighetstest i deras vardagliga arbete. Resultaten av dessa intervjupersoners utsagor har sedan analyserats utifrån Keens och Ellströms teorier om kompetens.

Studiens resultat visar att personlighetstest används olika från rekryterare till rekryterare och att det ibland kan ge väldigt värdefull information om kandidaten som söker jobbet, och ibland kan det även vara helt oanvändbart. Vissa rekryterare använder testet som ett självskattningstest och även för att bekräfta att tidigare information stämmer överrens med den information de får på testet. Dessutom används det som ett underlag för att bedöma hur bra kandidaten passar in i jämförelse med tjänstens krav.

De flesta av mina intervjupersoner påpekade att en diskussion efter testet är väldigt viktigt för att testet ska ge användbar information. Det är alltså genom återkopplingen rekryteraren får ut information om kandidaten. Ett personlighetstest utan återkoppling är oanvändbart enligt resultatet. Dessutom visar studien att ett personlighetstest kan fälla det direkta avgörandet för vem av kandidaterna som blir vald för tjänsten. Resultatet visade att det kan hända att det står mellan kandidater i slutändan som har samma egenskaper och färdigheter, och att man då som rekryterare tack vare ett personlighetstest kan avgöra vem av dessa som passar bäst för jobbet och organisationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)