Defensiv investeringsstrategi - Funkar det i praktiken? En undersökning om defensiva sektorer på nordiska börsen och en analys kring olika sektorers Beta under börsnedgångar

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Sammanfattning: Uppsatsen har analyserat prestationen och volatiliteten av 9 nordiska sektorindex under börsnedgångar. Resultaten användes därefter för att bekräfta vare sig en sektor beter sig defensivt eller cykliskt i förhållande till ett lämpligt jämförelseindex. Defensiva/Cykliska sektorer är definierade som en sektor med ett beta under/över 1. Vidare undersöks ifall någon sektor uppvisade tecken på asymmetrisk volatilitet genom jämförelser mellan betavärden under börsnedgångar och hela tidsperioden. Den utvalda tidsperioden för undersökningen är mellan 2005-01-01 till 2015-01-01 och daglig data har insamlats från Nasdaq Omx Nordic. Resultaten presenterade stöd som stred mot tidigare sektor klassificeringar av MSCI. Vidare observerades en trend som påvisar en möjlighet om asymmetrisk beta som indikerade att vissa defensiva sektorer betedde sig mer defensivt, dvs demonstrerade ett lägre beta, under sämre marknadsperioder. Dock är resultaten ej statistisk bevisade och ytterligare forskning rekommenderas för att säkerställa signifikans.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)