Förtroende för- och användning avnyhetsmedier under Covid-19 : En kvantitativ studie om medieförtroende och användning av nyhetsmedierunder kris

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet; Karlstads universitet; Karlstads universitet; Karlstads universitet

Sammanfattning: Detta är en kvantitativ undersökning om svenskars förtroende för svenska nyhetsmedier och hurderas användning av dessa ser ut under Covid-19 pandemin. Studien ämnar ta reda påskillnaderna mellan svenskars förtroende för och användning av public service baserade i densocialt ansvarstagande ideologin, och kommersiella medier baserade i den frihetliga ideologin. Demedier som representerar public service är SVT och SR, medan de som representerar dekommersiella medierna är TV4, DN och Aftonbladet. Studien bygger på svar från 300respondenter som hittade enkäten via Facebook. Resultatet av studien visade att respondenternauppger högre förtroende för public service-medierna än för de kommersiella medierna.Förtroende och nyttjande under kris för respektive medier skiljer sig inte särskilt mycket, demarginella skillnader som visar sig i förändring innan och under kris är så pass små att det heltenkelt kan bero på slumpen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)