I en tid av mockumentalitet : ontologisk otydlighet i P3 Serie

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

Sammanfattning: Idag finns det allt fler tv-serier och filmer som rör sig i gränslandet mellan dokumentär (berätta sanningsenlig fakta) och fiktion (påhittat drama). Det innebär att det är upp till publiken att avgöra vad som är sant och vad som är påhittat. Den här studien undersöker P3 Serie, ett poddradioprogram som har ett dokumentärt format men som är fiktiv. Studien ämnar utforska hur Sveriges Radio, via P3 Serie och dess produktioner leker med gränsen mellan verklighet och fiktion. Syftet är att förstå hur ljudupplevelsen skapas av såväl producenter som publik. Med en netnografisk metod undersöks publiken med hjälp av online-kommentarer. Sveriges Radio, tillika producenter av P3 Serie, analyseras med material från Facebooksidan “Sveriges Radio Drama”, intervjuer i medier, Sveriges Radios handböcker för medarbetare och information från ett webinarium av Sveriges Radio. Därmed är studien även en fallstudie. Resultatet visar att det kontrakt som konstrueras mellan Sveriges Radio via P3 Serie och lyssnare skiljer sig åt, eftersom publiken inte är en homogen grupp. Vissa lyssnare upplever en “ontologisk otydlighet” i och med att P3 Serie leker med gränsen mellan fiktion och verklighet. Det finns en varierad inställning till den ontologiska otydligheten, vissa lyssnare vill veta vilken genre de konsumerar och vissa lyssnare uppskattar känslan av att inte veta om det är på riktigt eller ej. En ontologisk otydlighet hos lyssnaren kan ge upphov till ett intimt engagemang, där lyssnaren “rycks med” i mediets narrativ. Formatet som P3 Serie har belyser tydligt tiden vi befinner oss i nu, en tid där gränsen mellan verklighet och fiktion binds samman med hjälp av metamodernistiska verklighetseffekter, en tid av mockumentalitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)