Risk- och ansvarsfördelningen i entreprenadavtal : förutsättningar för beställarens ansvar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Martin Strand; [2013]

Nyckelord: Entreprenadrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)