Närproducerad mat - trenden som ger dig mening. En studie om konsumentpraktik och rutinmässigt beteende

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Clara Österman; Sofie Bernström; [2020-09-18]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)