Et psykoanalytisk undersøgelse af rekreative naturoplevelser

Detta är en Magister-uppsats från SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

Sammanfattning: Denne undersøgelses genstand er en særlig rekreativ og terapeutisk naturoplevelse, der med Kaplan & Kaplans begreb hedder being away. Selvom Kaplan & Kaplan er indflydelsesrige i miljøpsykologien, er det denne undersøgelses syfte at problematisere, uddybe og komplicere deres being away begreb med psykoanalytisk teori. Med Freuds ideer om dødsdriften, Nirvanaprincippet og den oceaniske følelse, forsøges at nå en dybere forståelse af being away, som det opleves af deltagere i Alnarps Rehabiliteringsträdgård. Beskrivelser af being away fra interviews med deltagerne bliver således analyseret og tolket både i parret Kaplans’ og Freuds teoretiske ramme. Resultaterne foreslår, at en being away naturoplevelse ikke blot er et spørgsmål om et andet kognitivt indhold; perception af fascinerende stimuli, informationen fra det naturlige miljø. Tværtimod er oplevelsen i høj grad følelsesmæssig og involverer ubevidste længsler, ønsker og drifter. Siden diskuteres, om Kaplan & Kaplans fokus på det informations-processerende menneske tilbyder en tilstrækkelig forståelse af naturens terapeutiske kraft.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)