Bushdoktrinen - realism eller liberalism?

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om utrikespolitiken som
USA förde under George W. Bushs tid i Vita Huset har likheter med det
realistiska eller liberala teoriperspektivet inom internationella
relationer. Den samlade utrikespolitiken under en president sammanfattas
ofta i en doktrin där de centrala frågorna som administrationen har ägnat
sig åt sammanfattas och sätts i perspektiv mot andra doktriner. Två kända
doktriner tidigare i USA:s historia är till exempel Monroe- och
Trumandoktrinen.
För att ta fram de centrala delarna i Bushdoktrinen och hitta den grund som
doktrinen vilar på har tal och dokument som Vita Huset utfärdat använts som
underlag. Ett antal olika centrala ställningstaganden sammanställdes från
både realismen och liberalismen inom fem områden som sedan jämfördes med
bushdoktrinen. Dessa områden var Internationella aktörer, Styrelseskick,
Moral, Utveckling och Mål.
I uppsatsen konstateras det att inom fyra av fem områden finns distinkta
skillnader mellan teoriperspektiven. Inom området moral är det svårt att
urskilja en distinkt skillnad mellan perspektiven, främst beroende på att
liberalismen kan tolkas som att både ta ställning för eller emot moral inom
internationella relationer beroende på vilken liberal tänkare som det
refereras till.
Resultatet från uppsatsens granskning är att Bushdoktrinen varken kan sägas
tillhöra den realistiska eller liberala skolan inom internationella
relationer. Bushdoktrinen har vissa likheter med båda de teoriperspektiv
som rapporten behandlar och betraktas av rapporten som en blandning av de
två. Det kan också konstateras att detta är ett område som behöver en
större ingående granskning men också att det inte är något som lämpar sig
för en uppsats på C-nivå i Statsvetenskap.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)