Slöjdkunskaper i grundskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Författare: Peter Hansson; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I denna studie har jag undersökt slöjdelevers kunskap om ämnet slöjd. Studiens syfte är att belysa skolverkets rapport i nationella utvärderingen av skolan 2003, NU-03, och jämföra den med hur det ser ut 2016. Den fråga jag belyst mest handlar om att slöjden anses mindre viktig av elever än andra ämnen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)