Hur kan idén om hållbarhet översättas och skapa legitimitet inom en dagligvaruhandel? - en kvalitativ studie om dagligvaruhandelns hållbarhetsarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Kevin Torgersson; Joakim Mattsson; [2021-11-24]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)