The value of personality - Using algorithms and econometrics to analyze CEO conscientiousness and its impact on M&A performance

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in Accounting and Financial Management

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)