Polarization stabilization for quantum key distribution in deployed fibre

Detta är en Master-uppsats från KTH/Tillämpad fysik

Författare: Liselott Ekemar; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)