Grön på borden eller stor i orden? - Extern hållbarhetskommunikation i restaurangbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: Hur kommunicerar restauranger hållbarhet på sina webbsidor och hur kan den förstås? Syftet med studien är att undersöka hur restaurangerna Agrikultur, Amass, Credo, Oaxen och Relæ kommunicerar hållbarhet på sina webbsidor.Utifrån teorier kring Corporate Social Responsibility (CSR), branding och hållbarhet har vi utfört en semiotisk analys och undersökt fem nordiska restauranger som alla blivit tilldelade ”Sustainability Award 2019” av Guide Michelin.Genom att teoretiskt analysera restaurangernas material med hjälp av vårt analysschema, konstruerat av branding-teorier och semiotik visar studierna på att alla restaurangerna kommunicerar hållbarhet på flera olika sätt. Vissa restauranger kommunicerar sitt hållbarhets- och CSR-arbete redan i deras namn och logotyp medan andra restauranger behöver mer beskrivande bilder och texter i kombination för att ge en bild av deras hållbarhetsarbete. Slutsatsen är att det är viktigt att restaurangerna kommunicerar sitt hållbarhetsarbete eftersom detta är något som visar på deras höga positioner i restaurangbranschen. Vidare visar slutsatsen på problematiken att dela ut ett hållbarhetspris utan att specificera kraven.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)