Henriksdal Skola - Examensarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Arkitektur

Författare: Jussi Lindroos; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: HENRIKSDAL SKOLA Henriksdal, Stockholm Sammanfattning Henriksdals skola är en grundskola för 350 elever planerad till Henriksdal i Stockholm. Byggnad’s plan består av 14 klassrum med utrummen för grupparbete, arbetsutrymmen för konstämnen, bibliotek och arbetsytor, idrottsanläggningar, utrymmen för personalen och restaurang för skola med fullt utrustat kök. Byggnaden är inspirerad av skärgårds estetik, stora träytor och gamla träbyggnader samt den urban stadsmiljön och plats som ligger omkring. Huvudide i byggnad plan är att aktivera barnen speciellt på morgonen och hjälpa dom att hitta naturliga verktyg för att koncentrera sig i en urban, digital och byggd miljö. Klassrummen ligger på sydöstra sidan av byggnaden och påverkas av förändringar av naturliga dagsljus. Studieutrymmena är också kopplade till inre trädgårdarna. Grönområden syftar till att ge fredlig naturmiljö till skoldagar och skapa läromiljöer som är knutna till naturen. De syfter till att hjälpa barnen att utveckla sina självreglerade färdigheter och tänkande genom att erbjuda olika typer av byggda lärande miljöer.     Nyckelord: Henriksdal, Stockholm, skola, arkitektur, skolbyggnad, utbildning, läromiljö, klassrumsdesign

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)