Energikalkyl med besparingsåtgärden : Ett examensarbete hos Varberg kommun

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Författare: Simon Smedberg; [2018]

Nyckelord: ida ice; energi effektivisering;

Sammanfattning: Varbergs kommun har som mål att minska energibehovet i deras byggnader med 20% fram till 2020, kommunens resultat kommer jämföras mot referensåret 2009. Syftet med denna rapport är att beskriva genomförandet och resultatet av en energikalkyl som levererats till Varbergs kommun. Projektet genomfördes på en förskola som ägs av Varbergs kommun. Förskolan är en större enplansvilla med kallvind, byggåret var 1991. Energikalkylen som levererats följer energimyndigheternas mall på energikartläggning [1] och innehåller en utredning av hur energin i byggnaden är fördelad samt energibesparingsåtgärder. Energibesparingsåtgärderna som visat goda resultat i energikalkylen har sedan fördelats i två budgetar, en låg budget som har en grundinvestering under 100 000 SEK och en med hög budget som har en grundinvestering under 1 000 000 SEK   Åtgärderna som innefattas i den låga budgeten kommer ge en möjlig energibesparing på totalt 11,5% årligen och en återbetalningstid på sex år. Energibehovet blir då 208 KWh/m2, år.     Åtgärderna som innefattas i den höga budgeten kommer ge en möjlig energibesparing på totalt 43,6% årligen och en återbetalningstid på ungefär 21 år. Energibehovet blir då 133 KWh/m2, år.   Energibesparingsåtgärder som inte gett något positivt resultat kommer också att beskrivas i denna rapport.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)