Är skilsmässobarn mindre utbildade? : En kvantitativ studie om skilsmässobarn födda 1978 och deras val av vidareutbildning.

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Alla de länder som ingår i EU har ett gemensamt mål gällande utbildning, vilket är att alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter till en högre utbildning. Sverige har fått mycket beröm för de åtgärder som gjorts för att nå detta mål, men har dessa åtgärder uteslutit de negativa effekter som tidigare forskning har funnit att en skilsmässa har på barnen? Syftet med uppsatsen var att undersöka om föräldrarnas skilsmässa (och separation) har påverkat barnens val till vidareutbildning på universitet och/eller högskola. I uppsatsen undersöktes även om skilsmässan påverkade barnen olika mycket beroende på deras ålder när skilsmässan inträffade. Den data som användes i uppsatsen var registerdata från statistiska centralbyrån där personer födda 1978 har studerats. Det teoretiska ramverket som låg till grund för tolkningen av uppsatsens resultat var Colemans resursteori. Kortfattat menar teorin att barn behöver både en bra relation till sina föräldrar och att de behöver spendera tid tillsammans med dem för att kunna använda föräldrarna som en resurs för att få kunskaper som kan vara nödvändiga för att göra bra ifrån sig i skolan. Resultaten visade att sannolikheten att studera vidare på universitet och/eller högskola var lägre om ens föräldrar var skilda. Däremot så fanns inget samband mellan barnens ålder när skilsmässan inträffade och sannolikheten att studera på universitet och/eller högskola.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)