Kvinten i basen. En undersökning om att spela på en kontrabas stämd i kvinter.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Sammanfattning: Kvintstämningen har använts flitigt av basister längre tillbaka i tiden, men slutade användas då den ansågs för opraktisk och problematisk. Ändå kan basister idag använda kvintstämning och i denna undersökning har jag undersökt frågor som om det är lättare att intonera, om det är skillnad i hur stämman är skriven och om det gör skillnad i vilken epok utdraget är skrivet. Jag spelade skalor och tre olika orkesterutdrag som jag spelade på en kvintstämd kontrabas jag lånade. Resultatet visar att det kan vara lättare att spela kvintstämt när det gäller äldre musik, men det är inte säkert. När vissa problem blir lösta på en kvinstämd bas uppstår istället nya problem som kanske inte var lika stora på en kvartstämd bas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)