Bilden av partiledaren : Hur manliga och kvinnliga partiledare framställs på bild i traditionella nyhetsmedier och sociala medier

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Avdelningen för kommunikation, litteratur och svenska; Linköpings universitet/Avdelningen för kommunikation, litteratur och svenska

Sammanfattning: The purpose of this Bachelor’s thesis is to investigate how party leaders appear in pictures in newspapers in relation to how they portray themselves in pictures in their own social media. We have conducted a quantitative content analysis of pictures from two newspapers and two social media. The material consists of pictures of party leaders from the six largest parties in the Swedish Parliament. Research findings are that civic and everyday environments appear to a greater extent in the pictures on social media. Close-ups appear to a greater extent in the newspapers. The party leaders smile and look into the camera to a greater extent at the pictures on social media than they do in the news media. The female party leaders smile and look into the camera to a greater extent than the male ones. Images where party leaders express themselves with gestures are rare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)