Marknadsplanering, en utmaning för bilåterförsäljare : En studie om hur ekonomisk information & budgetering påverkar marknadsplanering inom bilbranschen.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: This study gives a understanding how car retailers structure and decide their marketing activities by using a marketing plan. We also integrate budgeting and using of economic information as a supplement for structure the marketing plan. In this study we analyze if there is any different between two different car retailers located in Sweden and how they use their marketplan. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)