Verksamhetsutveckling rörande produktframtagning och CE-märkning

Detta är en M1-uppsats från KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

Sammanfattning: Det här är ett examensarbete inom Industriell Ekonomi och Produktion som handlar om MTR Techs verktygsframtagningsprocess där det saknas ett standardiserat arbetssätt. Företaget har haft problem med kvalitetsdifferenser vid produktframtagningsprocessen av inköpta och egentillverkade verktyg, likaså är de i behov av en lathund för CE-märkning, därav uppkomsten av detta examensarbete. Målet med examensarbetet är att effektivisera och höja kvaliteten på MTR Tech:s CE-märkningsprocess av maskiner genom att skapa en ny process med en lathund, en kvalitetskontroll samt en checklista. I denna studie har en semistrukturerad intervju genomförts med handledaren från företaget som resulterade i en processkarta som användes som utgångspunkt för vidare arbete. Utöver det har en litteraturstudie genomförts med fokus på processledning, kvalitetsarbete och lean. Examensarbetet resulterade i ett förbättringsarbete vad gäller den nuvarande processkartan. Det består av en ny processkarta som, enligt identifierade slöserier, omfattar berörda processer, en checklista, en lathund för implementering av CE-märkning och en kontroll innan lansering för färdiga produkter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)