Trägångjärn : -tillverkning, funktion och hållfasthet

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

Författare: Robin Helgesson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Gångjärn i trä är ett sätt att utveckla och bidra till en hållbar möbelkultur och visa på trämaterialets stora möjligheter. Jag gör en omvärldsspaning kring användningen av trägångjärn; historiskt och i samtid, studerar trä och andra materials olika egenskaper samt tillverkar olika prover med trägångjärn varefter jag utför tester på dessa. Det har visat sig att hög precision på segmentens diameter är en avgörande faktor för en lyckad och effektiv tillverkningsprocess samt att placering av centrumstiftet har en påverkan på friktionen och är tillsammans med materialval det viktigaste att tänkta på för god slitstyrka och funktion över tid. Resultaten pekar också på att centrumstift av trä kan vara en bra ersättning till stål, att bivax är ett lämpligt friktionsminskande medium och att fisklim har klarat samtliga tester lika bra som ett PVAc-lim under samma förhållanden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)