Kvinnliga ledare kommunicerar : Motiv och former inom den svenska mediebranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV; Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

Sammanfattning: From an early age kids learn that their good performance and efforts will be rewarded. Unfortunately, not all leaders in the media industry are rewarded or given the same opportunities to exercise their communicative leadership, according to studies in media research. The aim of our study is to highlight female managers' experiences of their communicative leadership in the Swe-dish media industry. This study was based on qualitative interviews with four female respondents in management positions. The core of the study concerns female communicative leadership and interpersonal communication. We can draw the conclusion that female leaders perceive that their communicative role tends to be collaborative and that effective leadership is first and fore-most a matter of communication skills. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)