Intervjua Möbler : Ett arbete om tyst kunskap och om att kommunicera hantverk

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studies

Sammanfattning: I det här arbetet undersöker vi hur uppmätningar, dokumentation och tillverkning kan vara en väg till djupare förståelse för hantverk. Dokumentations- och uppmätningsfasen ck oss att förstå hur en snickare för länge sedan kan ha resonerat i val av material, konstruktion och tillverkningssätt samt formgivning. Tillverkningsritningen ökade vår förståelse för en möbels konstruktion och uppbyggnad. Tillverkningsfasen gav oss en förståelse för varför man valt att lösa en uppgift på ett sätt och inte ett annat. För oss har arbetet betytt att vi har utvecklats som möbelsnickare men vi har även haft ambitionen att kunna förmedla den här kunskapen vidare till någon annan, att inspirera och väcka intresse för möbelsnickaryrket. Att kunna ge gemeneman en inblick i den komplexa process det är att tillverka högkvalitativa möbler och samtidigt kunna se och uppskatta värdet i de föremål som redan existerar kring dom. Vi fann att de medier som mest effektivt övertygar åskådaren om en möbels komplicerade tillverkning och kvalitet är lm i kombination med text. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)