Influencing factors on the implementation and integration of strategic improvement systems in multinational corporations: A case study of Volvo Production System in geographically dispersed subsidiaries within Volvo Group Trucks Powertrain

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Sammanfattning: MSc in International Business and Trade

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)