"Lagen är som en ost full av hål" : Hyvlingsdomens rättsliga utgångspunkter och konsekvenser

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Författare: Erik Fors; [2021]

Nyckelord: Arbetsrätt; hyvling; omplacering;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)