Att komponera med melodik som utgångspunkt

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

Författare: Benjamin Löfgren; [2023-05-26]

Nyckelord: komposition; jazz; melodi; analys; kompositionstekniker;

Sammanfattning: Syftet med arbetet är att undersöka verktyg för att utveckla min förmåga till komposition för mindre jazzensemble, med utgångspunkt i melodik och där melodin står i fokus och driver låten framåt. Detta görs genom att transkribera en annan musikers komposition som har dessa kvaliteter och därefter skriva tre egna låtar med hjälp av tre olika arbetssätt. Arbetet visar en ökad insikt i vad för kvalitéer som författaren själv anser är viktiga för att göra en melodi kraftfull, samt vilka tillvägagångssätt som kan tillämpas för att nå dit i de egna kompositionerna. Detta i sin tur resulterar i ett mer personligt sätt att komponera, som i allt högre grad resonerar med författaren själv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)