Utrymmet för barn att komma till tals i mål och ärenden enligt LVU

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Emanuel Akcan; [2016]

Nyckelord: Förvaltningsrätt;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)