Core Focusing Strategy and Share Price Reactions - A study on northern European spin-off announcements

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Graduate School

Författare: Elin Ajax; Maria Tran; [2019-08-08]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: MSc in Accounting and Financial Management

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)