Förutsättningar för ordförrådsutveckling på SFI: en frekvensbaserad lexikalisk analys av ord i undervisningen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen var att undersöka hur ord som undervisas på svenska för invandrare (SFI) kurs C och D korrelerar med frekvensordlistor över det svenska språket samt om kurs D innehåller fler ovanliga ord än kurs C. Under fyra observationstillfällen hos två olika lärare samlade jag in vilka ord som de fokuserade på i hög grad, det vill säga ord som fick rich instruction, och i lägre grad, det vill säga ord som fick grundläggande definition. Utöver detta material samlade jag även in allt textmaterial som eleverna mötte under lektionstiden. Resultatet visade att 87% av orden som i undervisningsmaterialet, 80% av de ord som fick grundläggande definition och 87% av de ord som fick rich instruction tillhörde svenskans vanligaste ord. Resultatet visade ingen progression mellan kurs C och kurs D med avseende på ordfrekvens.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)