Hinder för fullständig implementering av BIM i produktionen

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Byggproduktion

Sammanfattning: Idag diskuteras det inte längre om BIM är användbart i produktionen utan det fokuseras på hur vi optimerar, analyserar och sprider informationen. Hur går vi från att tillgängliggöra BIM till att fullständigt implementera det?

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)