De samhällsekonomiska konsekvenserna av privat kontra offentligt ägda samhällsfastigheter inom äldreomsorgen

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Fastigheter och byggande

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)