..."en förutsättning för att det ska funka" : En kvalitativ studie om samverkan i verksamheter för personer med autism

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA

Författare: Elin Åkerlind; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)