Barnmorskors upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön inom mödrahälsovården : vilken betydelse har patienternas vårdtyngd?

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)