Kungligheter i media : En komparativ studie av de kungliga bröllopen 1976 och 2015.

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

Sammanfattning: Den här uppsatsens syfte är att undersöka hur den svenska kungafamiljen framställs i dags- och kvällspress under åren 1976 samt 2015. Den undersökta perioden gäller junimånad 1976, då Carl XVI Gustaf och Silvia Sommerlath gifte sig samt junimånad 2015 när Carl-Philip och Sofia Hellqvist gifte sig. Det analyserade materialet är artiklar som berör bröllopet under bröllopsmånaden från tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Uppsatsen syftar till att urskilja hur rapporteringen skiljer sig i dagspress och kvällspress, samt hur den skiljer sig år 1976 och 2015. För att göra detta har totalt 226 tidningsupplagor analyserats ur Kungliga Bibliotekets databas. Den teoretiska utgångspunkten för studien är framing theory, eller gestaltningsteorin som den kallas på svenska. Några av de frågeställningar som besvaras i uppsatsen är vilka gestaltningsformer som var dominerande i de olika tidningarna, vilka aktörer som syntes mest, och hur det har förändrats över tid. För att komma fram till detta har en kombination av kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys valts som arbetsmetod. Uppsatsens slutsats visar att dags- och kvällspressen har gått från att vara snarlika varandra, till att under senare tid glidit mer och mer ifrån varandra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)