Tätningsmetoder av tunnlar för skydd av installationer : En studie baserad på litteratur, intervjuer och tidigare arbeten.

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Författare: Kahi Akrawi; Vina Sharif; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)