Förhandsavtal vid nybyggnation av bostadsrättslägenheter : Ett bidrag till diskussionen om giltighet, frånträdande och till sammanhanget hänförliga konsumentskyddsaspekter

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Juridiska institutionen

Författare: Hugo Wessman; [2019]

Nyckelord: Fastighetsrätt; förhandsavtal; bostadsrätt; konsument;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)