Bland skolvägrare, skolkare och korridorsvandrare : - en fenomenografisk studie av pedagogers uppfattningar och handlingsberedskap avseende skolfrånvaro

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Författare: Ingela Åhslund; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)