A method for extracting delamination zones and deformation quantities of paperboard during folding

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Matematik LTH

Sammanfattning: Denna studie har genomförts på Tetra Pak för att studera deformation i vätskekartong under vikning. När en förpackning formas i fyllmaskinerna viks kartongen enligt biglinjerna. Det finns ett stort intresse av att studera vikprocessen då den är avgörande för den slutgiltiga kvaliteten av förpackningen. Matematiska modeller används för att simulera kartong men dessa kräver verkliga mätningar och data för kalibrering och verifikation. En metod som använder sig av det optiska flödet i videosekvenser av vikningsprocessen av kartong, som fångar de geometriska förändringarna som materialet utsätts för, har tagits fram. Fält såsom förskjutning, deformationsgradient, töjningstensor, Jacobianen av deformationen, med mera, kan fås för faktiska kartongprover. Vidare kan delamineringszoner och öppningar i kartongen fås automatiskt. Alla mått och kvantiteter kan ges som en funktion av tid eller vikningsvinkel, vilket möjliggör studier av hur dessa translaterar och propagerar. Metoden har verifierats genom att applicera den på renderingar av simuleringar av vikningsprocessen, där facit finns tillgängligt. Kvantitativa och kvalitativa analyser har gjorts på videosekvenser av vikningsprocessen av vätskekartong. De mest relevanta kvantiteterna, fälten, och måtten har extraherats för alla prover. En analys av delamineringszonsarean som en funktion av vikningsvinkeln har också genomförts.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)