Är du influencern vi söker : En kvalitativ studie om företagens val av influencer

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Influencer marketing, som kommit till genom sociala mediers framväxt, har blivit ett av de vanligaste sätten för företag att marknadsföra sig på digitalt. Att använda influencers för att stärka varumärken och öka försäljning har visat sig vara en effektiv strategi, men för att lyckas med influencer marketing krävs det att företag väljer rätt person för uppdraget. Tidigare studier har främst undersökt innebörden av antalet följare medan denna studie tar ett steg vidare och undersöker ytterligare faktorer och egenskaper en influencer kan ha som kan påverka företagets val. Denna kvalitativa studie genomfördes genom intervjuer med fem respondenter, tre företag och två influencers. Studien visar att faktorer såsom kostnad, trovärdighet, kommunikation och följare har en betydande roll i valet av influencer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)