Optimering av batteribälte för batteridrivna trädgårdsverktyg. : En konceptstudie hos Globe Group, Cramer.

Detta är en M1-uppsats från Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design; Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

Sammanfattning: Rapporten behandlar ett examensarbete inom Produktutveckling och Design vid Tekniska Högskolan på Jönköpings University 2020. Examensarbetet utfördes på uppdrag av Globe Group som avslutande del av utbildningen Maskinteknik. Arbetet har utförts av Alexandra Bachtay och Linnea Hellström. Arbetet bestod av att ta fram ett koncept på ett optimerat batteribälte hos produktsortimentet för Cramer. Globe Group har tre olika märken, där Cramers produkter är anpassad till professionella användare inom trädgårdsverktyg. Företaget utvecklar batteridrivna trädgårdsredskap. Därmed använder de sig av batteribälte i deras produktserie. I denna ser dem en del problem och därför har Globe Group utformat ett examensarbete med fokus på produktutveckling och konstruktion. Till en början söktes det efter en tydligare bild av användaren och produkten, därmed utfördes förstudier. Med hjälp av de som framkom under förstudien skapades två kravspecifikationer och funktionsanalyser för att kunna få ett bättre perspektiv på alla de olika delarna i produkten. Under skapandet av olika koncept delades det upp i tre områden, midjebälte, batterihållare samt infästning. När endast varsitt koncept kvarstod sammanställdes resultaten. Arbetet inriktas mot att skapa ett stabilare batteribälte med användarvänligheten i fokus. Resultatet av arbetet var ett nytt koncept på hur Cramer kan utforma sitt batteribälte för att tillgodose kundens behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)