”Läsförståelse får inte vara ett material som man bara sätter i händerna på bar-nen”

Detta är en Magister-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

Författare: Malin Pistool; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)