Hantering av informations- och kommunikationsflöden inom offentlig sektor: en fallstudie av uthyrningsprocessen av bostäder.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH. Forskningsmiljö Industriell produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

Författare: Nilsson Mikael; Dahl Erik; [2016]

Nyckelord: Logistik;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)