Hur många luftvärmepumpar har Warren Buffet? eller Är payoffkejsaren naken? : En uppsats om att förväxla företagsekonomiska abstrakta begrepp med privatekonomisk konkret realitet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Sigge Birkenfalk; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Uppsatsen behandlar payoffbegreppets användning vid privatekonomiska beslut. Författaren visar att privatekonomi och företagsekonomi, två oförenliga paradigm, begreppsmässigt förväxlas och blandas samman i energibranschen Företagsekonomiska abstraktioner utan konkreta motsvarigheter i privatekonomisk praxis skapar osäkerhet, förvirring och tvekan. De aktörer och kunder som undviker paradigmatisk sammanblandning och fokuserar privatekonomiska begrepp går oberörda förbi de svårigheter som annars väntar. Nyckelord: Lönsamhet, payoff, abstraktioner, mentala konstruktioner, privatekonomiska begrepp, företagsekonomiska begrepp, fenomenografi, argumentationsanalys, paradigm.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)