The affect of Leadership on the intrinsic and extrinsic motivation : A qualitative case study of Swedish companies

Detta är en Magister-uppsats från

Författare: Raymond Levin; Per Lundquist; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)