Längtan till en tid som varit : en studie i författaren Sanfrid Neander-Nilssons syn på ”svenskheten” 1927 –1950

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Historia

Sammanfattning: I denna biografiska uppsats behandlas Sanfrid Neander-Nilssons syn på "juden", "svensken" och "tysken" för att kunna spåra hans åsikter och positionera honom i hans samtid. I undersökningen har hans reseskildringar, böcker, dikter och recensioner granskats för att kunna bringa klarhet i dessa frågor. Neander-Nilsson var en traditionalist inom bildningsaristokratin och befann sig under toppskiktet i denna kategori. I uppsatsen problematiseras även antisemitism, nationalism, nationalsocialism och pastorala ideal i relation till Neander-Nilsson.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)