Framtagning av infästning för stående klädhängare till akustiktak

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Teknik och samhälle

Sammanfattning: I Sverige är klimatet under vinterhalvåret oftast kallt, vilket gör att vinterjacka och halsduk bör användas. Jackor och halsdukar hängs av inomhus, oftast på en klädhängare. Företaget Razorback Engineering AB har tillverkat en klädhängare för inomhusbruk, främst för kontorsmiljöer. Klädhängaren spänns fast mellan golv och tak genom att den skruvas ur en mutter som sitter i den nedre foten. Den nuvarande klädhängaren fungerar inte i kontorsmiljöer med akustiktak där takplattorna vilar på ett hängande bärverk. Företaget vill bredda användningsmöjligheterna för klädhängaren så att den går att använda i lokaler med akustiktak. Avgränsningarna som görs i arbetet är bland annat att behålla den nuvarande designen på klädhängaren och endast använda de material som företaget har tillgängliga. I arbetet undersöks inte heller kostnaden för lösningen. För att lösa problemet utvecklas en prototyp som ska anpassa klädhängarens infästning mot akustiktaket. Arbetsprocessen inleds med en konceptframtagning med hjälp av utvalda metoder inom produktutveckling. Vidare används 3D-modelleringsprogram för att bygga 3D-modeller som används till underlag för analyser i finita elementmetoden (FEM) och ritningar för prototypen. För att kontrollera FEM-analyserna görs förenklade beräkningar, främst för att undersöka risken för knäckning. Vid framtagning av prototypen anpassas komponenterna till företagets tillverkningsmöjligheter och för att minska tillverkningstiden. Prototypen skruvas fast i det fasta innertaket med hjälp av tre skruvar och spänns därefter fast emot akustikplattan som vilar mot klädhängarens ovandel. Prototypen består av tre plattor och tre fötter, de delarna tillverkas på företaget. Plattorna är gjorda i en aluminiumlegering och fräses ut i en CNC-fräs. Fötterna skrivs ut i en 3D-skrivare. De egentillverkade delarna sätts ihop med ett antal standardiserade delar som beställs från en extern tillverkare. Delarna som beställs från en extern tillverkare är gängstänger, muttrar, brickor och ett korsvred. Den färdiga prototypen visar under testerna att den uppfyller sin funktion. Klädhängaren står på plats när prototypen är fastspänd och akustikplattan skadas inte på sidan som syns när taket är monterat. Prototypen är dimensionerad för att ta upp normalkraften från klädhängaren, de sidokrafter som kan uppstå undersöks inte. Innan prototypen kan börja tillverkas som färdig produkt behöver den nerdimensioneras då FEM-analysen och beräkningarna för knäckning visar att prototypen är överdimensionerad. Slutligen görs en optimering av prototypen för att utvärdera vad som kan förändras. Optimeringen görs i ett 3D-modelleringsprogram eftersom det är inte kostnadseffektivt att tillverka en helt ny prototyp. Det visar bland annat att gängstängerna bör vara av en mindre dimension och plattorna kan göras tunnare. Den avgränsning som påverkat prototypen mest är att använda det material som finns tillgängligt på företaget, vilket påverkar tillverkningskostnaden. Genom att utföra ett systematiskt materialval är det möjligt att få fram mer lämpade material som kan påverka konstruktionens hållfasthet och tillverkningskostnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)