Cardiac function and structure in patients with diabetes examined with cardiovascular magnetic resonance imaging

Detta är en Master-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Författare: Darja Hamid; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)