Översättning av den japanska mangan Gintama till engelska

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Författare: Sebastian Lindskog; [2014-01-15]

Nyckelord: manga; Gintama; översättning; Hasegana; japanska;

Sammanfattning: Kandidatuppsats som analyserar mangan Gintama med Yoko Haseganas The Routledge Course of Japanese Translation som ramverk. Från denna bok analyseras diverse parametrar för att se vilka som är mest relevanta för mangaöversättning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)