Boksamtal : -En studie av en lärares arbete med skönlitteratur i en sfi-klass

Detta är en L3-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

Författare: Rebecca Segura Angulo; [2012]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)