"Köp nu, betala senare" : en netnografisk analys av kvinnors inställning till Klarna

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

Sammanfattning: Det huvudsakliga syftet med vår studie är att se om utvecklingen av digitala betaltjänster gjort att skuldsättning normaliseras i ett av Sveriges största diskussionsforum. Studien har genomförts via en netnografisk metod där vi studerat kommentarer i en sluten Facebookgrupp och sedan analyserat det insamlade materialet. Studiens resultat visar hur olika medlemmar ur forumet resonerar kring Klarna och skulder. Det visar sig att medlemmar i forumet anser att skuldsättning är någonting normalt och vanligt. Resultatet tyder på att skuldsättning normaliseras bland de unga kvinnorna i det slutna forumet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)